نویسنده = ناصر نوروز زاده چگینی
تعداد مقالات: 2
1. سرپل ذهاب پیشنهادی برای جاینام حُلوان بر اساس مطالعه ی مدارک نوشتاری

دوره 6، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 107-116

علیرضا خسروزاده؛ ناصر نوروززاده چگینی؛ سامر نظری


2. از کاخ تا شهر(بررسی و شناسایی شیوه های انتقال آب اردشیرخوره (گور)در دوران ساسانی و اسلامی)

دوره 4، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 153-172

ناصر نوروز زاده چگینی؛ احمد صالحی کاخکی؛ حسام الدین احمدی