نویسنده = بهرام نصراللهی زاده
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران نمونه موردی: کردستان عراق

دوره 5، شماره 9، پاییز 1394، صفحه 125-144

زهرا پیشگامی فرد؛ محمد باقر قالیباف؛ کیومرث یزدانپناه؛ بهرام نصراللهی زاده