نویسنده = محمد امین میرقادری
تعداد مقالات: 2
1. باتیـــــر؛پژوهشی پیرامون یک نام کهن در سرپل‌ذهاب

دوره 9، شماره 23، زمستان 1398، صفحه 39-50

محمد امین میرقادری؛ کمال الدین نیک نامی؛ بهار رضائی باغ بیدی