نویسنده = فرشید ایروانی قدیم
تعداد مقالات: 2
2. معماری مگارون در آناتولی

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 145-164

سید محمدرضا آل احمد؛ فرشید ایروانی قدیم