نویسنده = علیرضا خسروزاده
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه تطبیقی سفال‌ لپویی چهارمحال و بختیاری با شمال فارس بر اساس روش پتروگرافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

مهدی علیرضازاده نودهی؛ محمود حیدریان؛ علیرضا خسروزاده


2. سرپل ذهاب پیشنهادی برای جاینام حُلوان بر اساس مطالعه ی مدارک نوشتاری

دوره 6، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 107-116

علیرضا خسروزاده؛ ناصر نوروززاده چگینی؛ سامر نظری


4. محوطه ها و استقرارهای اشکانی جزیره ی قشم

دوره 3، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 79-100

علیرضا خسروزاده