نویسنده = علیرضا خسروزاده
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه تطبیقی سفال‌ لپویی چهارمحال و بختیاری با شمال فارس بر اساس روش پتروگرافی

دوره 10، شماره 24، بهار 1399، صفحه 7-26

مهدی علیرضازاده نودهی؛ محمود حیدریان؛ علیرضا خسروزاده


2. سرپل ذهاب پیشنهادی برای جاینام حُلوان بر اساس مطالعه ی مدارک نوشتاری

دوره 6، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 107-116

علیرضا خسروزاده؛ ناصر نوروززاده چگینی؛ سامر نظری


4. محوطه ها و استقرارهای اشکانی جزیره ی قشم

دوره 3، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 79-100

علیرضا خسروزاده