نویسنده = اسماعیل شراهی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در نقوش سفالینه های قالبی محوطه زلف آباد فراهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

10.22084/nbsh.2020.14058.1612

محمدرضا نعمتی؛ اسماعیل شراهی؛ علی صدرائی