نویسنده = میترا شاطری
تعداد مقالات: 2
2. تأملی بر کارکردشناسی درفش های دوره صفوی

دوره 6، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 163-176

میترا شاطری