نویسنده = کاظم ملازاده
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نظام پیمون در معماری هخامنشی: مطالعه ی موردی کاخ آپادانا و صد ستون1

دوره 9، شماره 22، پاییز 1398، صفحه 123-142

فاطمه جوانمردی؛ کاظم ملازاده؛ صاحب محمدیان منصور


2. طبقه بندی و تحلیل باستان‌شناسانه اشیاء سرخ‌دم لری

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 63-82

مریم دولتی؛ کاظم ملازاده


3. جغرافیای تاریخی پادشاهی الیپی

دوره 6، شماره 10، بهار 1395، صفحه 83-100

کاظم ملازاده؛ علیرضا گودرزی


4. مطالعه ساختار، ویژگی های تکنیکی و زمینه های تاریخی ساخت بنای گنبدقابوس

دوره 3، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 141-154

مریم محمدی؛ کاظم ملازاده؛ سینا فرامرزی