نویسنده = سیروان محمدی قصریان
تعداد مقالات: 2
1. سفال خاکستری نوع اوروک در غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

سیروان محمدی قصریان


2. بررسی باستان‌شناختی تپه‌گریاشان سنندج براساس مدارک و شواهد سطحی

دوره 7، شماره 12، بهار 1396، صفحه 9-24

محمدابراهیم زارعی؛ سیروان محمدی قصریان؛ محمد عبدالله پور