نویسنده = سید میلاد هاشمی
تعداد مقالات: 2
1. چاه جم، محوطه ی پارینه سنگی در جنوب دامغان

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 7-26

حامد وحدتی نسب؛ سید میلاد هاشمی


2. بررسی شدت کاهش در خراشنده های جانبی غار کمیشان مازندران

دوره 4، شماره 6، بهار 1393، صفحه 27-46

سید میلاد هاشمی؛ حامد وحدتی نسب