کلیدواژه‌ها = دوره ی شهرنشینی قدیم
تعداد مقالات: 1
1. دشت مهران در دوران شهرنشینی قدیم

دوره 7، شماره 12، بهار 1396، صفحه 99-116

اردشیر جوانمردزاده