کلیدواژه‌ها = کاربندی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ریاضی کاربندی‌های ساده معماری ایران

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 201-220

10.22084/nbsh.2017.13894.1607

حسن ریحانی همدانی؛ صاحب محمدیان منصور؛ وحید افشین مهر؛ محمد رضا بمانیان