کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی سفال
تعداد مقالات: 1
1. گسترش و تنوع گونه‌های سفال دوران اسلامی در سکونت‌های دشت نرماشیر کرمان

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 207-226

سعید امیرحاجلو؛ سارا سقائی