کلیدواژه‌ها = سفال خاکستری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ استقرارها و سفال خاکستری عصر آهن منطقۀ طالقان (براساس بررسی های میدانی)

دوره 10، شماره 27، زمستان 1399، صفحه 95-114

10.22084/nbsh.2019.19443.1969

محمد رضا حدادیان؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


2. سفال خاکستری نوع اوروک در غرب ایران

دوره 10، شماره 24، بهار 1399، صفحه 47-60

10.22084/nbsh.2019.19509.1972

سیروان محمدی قصریان