کلیدواژه‌ها = دوره ی اسلامی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل باستان‌شناسی زیست‌محیطی دشت‌جنوبی سرایان در دوران‌اسلامی (براساس مدل‌های استقراری)

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 181-200

10.22084/nbsh.2018.14677.1651

زینب نظری قهفرخی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ سامان فرزین؛ بهرام عنانی


2. بررسی و تحلیل سفال‌های دوره اسلامی مجموعه معماری دست‌کند زیرزمینی سامن ملایر

دوره 7، شماره 13، تابستان 1396، صفحه 189-206

10.22084/nbsh.2017.6622.1275

اسماعیل همتی ازندریانی؛ علی خاکسار؛ محمد شعبانی