کلیدواژه‌ها = بررسی های باستان شناختی. تحلیل الگوی استقراری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوی استقراری شهرستان سمیرم در دوره انتقال از ساسانیان به قرون اولیه اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 63-80

حسن کریمیان؛ محسن جاوری؛ مهدی منتظر ظهور