کلیدواژه‌ها = دوره اشکانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و معرفی پیکرک های انسانی اشکانی موجود در موزه آثار باستانی «لایدن» هلند

دوره 5، شماره 8، بهار 1394، صفحه 67-78

سارا ذوالفقاری؛ بهمن فیروزمندی شیره جین


2. سفال مکران در دورهی اشکانی و همگونی های آن با مناطق همجوار

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 7-24

رضا مهرآفرین؛ فاطمه علیزاده؛ روح الله شیرازی