کلیدواژه‌ها = عصر صفوی
تعداد مقالات: 1
1. حیات اجتماعی مجموعه شهری فرح آباد ساری در عصر صفوی( از شکل گیری تا فروپاشی)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 97-114

عابد تقوی؛ حسن هاشمی زرج آباد