کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ایکونوگرافی و سبک شناسی: روشی برای آنالیز کاربری و گاهنگاری مهرهای استوانه‌ایی کاسیت (1600-1200 ق.م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22084/nb.2021.22829.2224

جاکمو ماریا تابیتا