کلیدواژه‌ها = الگوهای استقراری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی الگوهای استقراری عصر مس‌وسنگ و مفرغ در منطقه‌ی سرایان، خراسان جنوبی

دوره 10، شماره 24، بهار 1399، صفحه 27-46

بهرام عنانی؛ فرشید ایروانی قدیم


3. شناساییِ الگوهایِ استقراریِ عصر مس و سنگِ شرق مازندران

دوره 6، شماره 10، بهار 1395، صفحه 47-66

مصطفی شریفی؛ روح اله شیرازی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ علی ماهفروزی