کلیدواژه‌ها = گورستان خواجه عسکر
تعداد مقالات: 1
1. خواجه عسکر: گورستانی از هزاره ی چهارم پیش از میلاد در جنوب شرق ایران از داده های مشهود تا بوده های مفقود

دوره 4، شماره 6، بهار 1393، صفحه 47-64

حکمت الله ملاصالحی؛ مژگان شفیعی؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ نادر علیدادی سلیمانی؛ نصیر اسکندری