کلیدواژه‌ها = شیوه های تدفین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سنت های تدفینی در دوره ساسانی بر اساس یافته های باستان شناسی

دوره 7، شماره 15، زمستان 1396، صفحه 163-181

مرضیه شعرباف؛ سامر نظری


2. خواجه عسکر: گورستانی از هزاره ی چهارم پیش از میلاد در جنوب شرق ایران از داده های مشهود تا بوده های مفقود

دوره 4، شماره 6، بهار 1393، صفحه 47-64

حکمت الله ملاصالحی؛ مژگان شفیعی؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ نادر علیدادی سلیمانی؛ نصیر اسکندری