کلیدواژه‌ها = پیکرک
تعداد مقالات: 2
1. مطالعة پراکنش جغرافیایی پیکرک‌های انسانی نشسته در دورة نوسنگی خاورنزدیک

دوره 9، شماره 21، تابستان 1398، صفحه 7-22

مرضیه زارع خلیلی؛ حامد وحدتی نسب؛ علیرضا هژبری نوبری؛ باربارا هلوینگ


2. بررسی و معرفی پیکرک های انسانی اشکانی موجود در موزه آثار باستانی «لایدن» هلند

دوره 5، شماره 8، بهار 1394، صفحه 67-78

سارا ذوالفقاری؛ بهمن فیروزمندی شیره جین