دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بازآفرینی طرح فرضی شهر تاریخی سلطانیه، بر اساس مینیاتور مطراقچی و متون تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/nbsh.2020.17653.1845

عیسی حجت؛ ازیتا بلالی اسکویی؛ مهتاب هاشمی آقاجری؛ ثنا یزدانی


مطالعه و بررسی سفال‌های دورة ایلخانی به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی معبد لائودیسه‌ نهاوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22084/nb.2021.21814.2151

طیبه حسین پور درخشش؛ داود صارمی نائینی؛ محمد ابراهیم زارعی


پژوهشی در آبگینه های دوره ساسانی موزه باستان شناسی سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22084/nb.2021.24945.2381

علی بهنیا؛ محمدابراهیم زارعی


جمجمه‌های انسانی تغییر شکل یافته در تُل‌چِگاسفلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/nb.2022.25249.2418

مهدی علیرضازاده نودهی؛ حامد وحدتی نسب؛ عباس مقدم


آسیاب، دستاوردی از فناوری و مهندسی آب در ایران: دشت جُوین و جُغتای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22084/nb.2022.25067.2396

آزیتا میرزایی


نتایج لایه‌نگاری محوطه گردی شیطان در دشت پیرانشهر؛ شواهدی از دوره مس و ‌سنگ و اشکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22084/nb.2022.25429.2436

بایرام آقالاری؛ صلاح سلیمی


بازشناسی شهر اسلامی دینور: تصویری از یک شهر فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22084/nb.2022.26330.2495

مریم دهقان؛ محمد ابراهیم زارعی


بررسی الگوهای استقرار‌ی محوطه های عصر آهن شهرستان بیجار، استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22084/nb.2022.25848.2458

مژگان رستمی؛ اردشیر جوانمردزاده؛ امیر ساعدموچشی؛ محمد ابراهیم الیاسوند؛ علی بهنیا


کاربست نظریۀ تاب آوری در باستان‌شناسی و نقش آن در توسعۀ پایدار امروز ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22084/nb.2022.24793.2371

سپیده مازیار


مطالعات باستان‌گیاه‌شناسی بنای ساسانی جهانگیر در استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22084/nb.2022.24709.2363

زهره شیرازی؛ لیلا خسروی


ساختار شناسی سفال‌های هزاره اول ق.م پیلا قلعه رودبار بر اساس نتایج پتروگرافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22084/nb.2022.25188.2410

محمد اقبال چهری؛ علی منصوری نصفجی


مطالعۀ شهرزور در دورۀ ساسانی؛ برپایۀ منابع تاریخی و مدارک باستان‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22084/nb.2022.26308.2488

داود آبیان؛ فرزاد مافی


بررسی چاپارخانه‌ها و پُستخانه‌های مسیر تهران-انزلی در دوره قاجار با تکیه بر اسناد و شواهد باستان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22084/nb.2022.25892.2464

فاطمه عابدی؛ احمد چایچی امیرخیز؛ کمال الدین نیکنامی؛ هائیده خمسه


سازمان فضایی شهری و عدالت اجتماعی؛ مطالعه ای میان رشته ای بر فضایی و توزیع کالبدی شهر یزد در دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22084/nb.2022.26352.2490

حمید عزیزی؛ احمد کلاته ساداتی


کارکرد و نقش پول در اقتصاد شاهی تخت جمشید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22084/nb.2022.26427.2500

فرشاد میری


بررسی و شناخت ساختار ملات در برج بزرگ مجموعۀ ربع رشیدی تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22084/nb.2023.26161.2474

یاسر حمزوی؛ جواد افندی پور


مطالعه باستان شناسی، سفال های ایرانی-اسلامی، (قرون 7 تا 9 هجری) یافت شده از کاوش های آزاک روسیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22084/nb.2023.26022.2470

مهدی کاظم پور


تغیرات اُلگوی استقراری و جمعیتی دشت کوهدشت در عصر مفرغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22084/nb.2023.25050.2392

فرشید حیدری؛ کمال الدین نیک نامی؛ بهمن فیروزمندی شیره جین


تحلیل معنایی و ساختاری نگارکندهای سنگی مزارستان دوره اسلامی شهسوار ایذه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22084/nb.2023.24317.2336

منصور کلاه کج؛ زینب نادری


تحلیل الگوی پراکندگی دست‌کندهای استان اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22084/nb.2023.26803.2522

طاهره دوست کافی؛ رضا نوری شادمهانی؛ محسن جاوری


پیشنهادی نو بر مکان‌یابی توکریش بر اساس کتیبه‌های بین‌النهرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22084/nb.2023.26531.2514

امیررضا یاراحمدی؛ حسن فاضلی نشلی


بررسی منظر فرهنگی خوراسگان اصفهان در راستای بازشناسی محلّۀ فراموش‌شدۀ میان یا وُسطی از دورۀ صفوی تا عصر حاضر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22084/nb.2023.26370.2491

علی برهانی رارانی؛ علی شجاعی اصفهانی


سازه عظیم خشتی، نویافته‌ای از دوران اشکانی در محوطه قره‌حسنلو نمین، اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22084/nb.2023.26886.2527

فریبرز طهماسبی؛ رضا رضالو؛ اردشیر جوانمردزاده


پتروگرافی و منشأیابی سفال‌های سیاه خشن دوره اشکانی به‌دست‌‌آمده از محوطه‌های جزیره ی قشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22084/nb.2023.27323.2544

حدیث کجوری؛ علیرضا خسروزاده؛ محمود حیدریان


آهن و آهنگری در ایلام باستان براساس شواهد باستان‌شناختی و اسناد مکتوب میخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22084/nb.2023.27429.2554

سُرور خراشادی؛ علیرضا انتشاری نجف آبادی


گونه‌شناسی کالبدی- فرهنگی خانه‌های سنندج در دوره پهلوی اول (نمونه موردی: خانه‌های احمدزاده، امیرآصفی و مصری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22084/nb.2023.26123.2471

مونا محمدمرادی؛ مهرداد یوسف زمانی؛ محمد ابراهیم زارعی؛ منوچهر فروتن


مطالعه چگونگی ساختار معماری و کاربری کاروانسراهای جوخواه طبس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22084/nb.2023.24897.2379

سید رسول موسوی حاجی؛ فخرالدین محمدیان؛ خدیجه شریف کاظمی؛ بهرام عنانی


نگاهی نو به یک سکه طلای شاپور اول ساسانی (حک. 241-272 م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22084/nb.2023.25347.2435

محمدجعفر اشکواری؛ سید علی علوی نیا ابرقویی؛ امیرحسین ابوالحسنی جبلی


آتشدانهای سنگی ولایت فارس در دوره ساسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22084/nb.2023.26257.2483

علی هژبری؛ حسین توفیقیان؛ حسن کریمیان


پژوهشی تاریخی در شناخت صحرای مصلَّی و دو بنای تخریب‌شدۀ آن در شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22084/nb.2023.27420.2551

علی اسدپور


تحلیل رفتار سازه‌ای خانه‌های سنتی با تاکید برعنصر دیوار نسبی. نمونه موردی خانه برنجی شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.22084/nb.2023.27016.2532

رامین امیری؛ سعید پیری؛ امیرهوشنگ اخویسی


یاور کوهستان در دلفان؛ شمال لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22084/nb.2023.26194.2478

بهار رضائی باغ بیدی؛ محمد امین میرقادری؛ کمال الدین نیک نامی؛ جبرئیل نوکنده


گونه‌شناسی درب‌های سنتی شهر تاریخی ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22084/nb.2023.26287.2486

سعید حسن پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وندشعاری


پژوهشی در سنگ مزارهای آرامستان های قدیمی شهرستان مهاباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.22084/nb.2023.27165.2536

اسماعیل سلیمی؛ سمیه قزل سفلی؛ معصومه بایزیدی


تحلیل انطباق‌پذیری اقلیمی و تمهیدات گرمایشی و سرمایشی معماری مادی مجموعه نوشیجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.22084/nb.2023.27522.2568

حامد حاجیلوئی؛ کاظم ملازاده؛ مرتضی ملکی


نقشه چهار ایوان در معماری ایرانی از دورۀ هخامنشیتا دورۀ زندیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

10.22084/nb.2023.27434.2553

محمدابراهیم زارعی


فردقان: چهارطاقی نویافته ساسانی در استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22084/nb.2023.22757.2239

محسن کریمی


تفسیری نو از کاربری مجموعه‌ی بندیان درگز بر اساس بازنگری در کارکرد فضای معماری D: نمونه‌ای از نیایشگاه‌های خانوادگی در دوره‌ی ساسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22084/nb.2023.27196.2537

محمد مرتضایی؛ علیرضا زبان آور؛ سولماز احمدزاده خسروشاهی


مطالعه و گونه شناسی سفال های ساسانی محوطۀ زروآوند(2)، داودآباد، استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

10.22084/nb.2023.27375.2547

محمدرضا نعمتی؛ میلاد باغشیخی


مطالعه نقش عوامل محیطی و جغرافیایی در پراکندگی محوطه های دوره ماد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.22084/nb.2023.26437.2588

زینب ولی زاده قره آغاجی؛ مهرداد ملکزاده


گونه شناسی ساختار معماری مساجد محله‌ای بروجرد در بستر هم‌ساز با اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.22084/nb.2023.25624.2445

علی سجادی


«خاتون» و دیگر زنان ممتاز در گورستان چگاسفلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22084/nb.2023.27504.2566

عباس مقدم


شواهدی نویافته از رشد پیچیدگی‌های اجتماعی دشت قزوین در آغاز هزارۀ اول پیش از میلاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22084/nb.2023.27164.2535

سامان بابازاده؛ مصطفی ده پهلوان؛ مهرداد ملکزاده


واکاوی آرامگاه و جایگاه معنوی شمس تبریزی در خوی بر اساس اسناد تاریخی و مطالعات معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22084/nb.2023.26784.2521

سید حسین حسن زاده؛ رضا بایرام‌زاده


تغییرات دیرینه محیطی و تاثیرات متقابل آن بر حوزه فرهنگی هلیل‌رود از عصر مفرغ قدیم تا کنون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22084/nb.2023.26444.2501

علیرضا واعظی؛ مرتضی جمالی؛ وحید توکلی؛ عبدالمجید نادری بنی


واکاوی و تبیین مؤلفه‌های مؤثر در انتخاب آثار ملموس برای ثبت در فهرست میراث جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22084/nb.2023.26272.2484

محمدرضا محمودی قوژدی؛ محمد حسن طالبیان؛ رسول وطن دوست


شواهد جدیدی از آغاز نگارش در فلات مرکزی ایران بر اساس کاوش‌های باستان‌شناسیِ محوطه میمنت آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22084/nb.2023.26165.2476

روح الله یوسفی زشک؛ پریسا نکویی (عربی سابق)؛ حسن افشاری


تبیین و تحلیل کارکردسازه‌های آبی ایالت آسورستان ساسانی و ارتباط آن با فتح اعراب(651-590 م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22084/nb.2023.25730.2450

روح اله خسروی نژاد؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ اسماعیل سنگاری


پیوند کی‌خسرو با جاودانگی در اسطوره و حماسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22084/nb.2023.25497.2438

سهراب علیزاده؛ رضا ستاری


مدیریت اداری در عصر مفرغ جنوب شرق ایران: شواهدی از تپه طالب خان سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22084/nb.2023.27525.2569

حسینعلی کاوش


شناخت راه‌ها و آثار تاریخی محدوده میان دزفول و خرم‌‌آباد در دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22084/nb.2023.27707.2581

کاوه رستم‌پور


گزارش یافته های نخستین فصل از کاوش درمحوطه باستانی لالار در حاشیه رودخانه سیمره (زاگرس مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22084/nb.2023.27473.2561

عباس مترجم؛ مهناز شریفی؛ علیرضا انیسی


گونه‌شناسی نقوش گیاهیِ سقف و سرستون‌های چوبی مساجد ستوندار آذربایجان شرقی در دوره صفوی و قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22084/nb.2023.26801.2520

یداله حیدری باباکمال؛ عاطفه کمشکی؛ علی نعمتی


تحلیل پتروگرافی و XRF سفال های دوره جمدت نصر دشت مهران، جنوب غربی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22084/nb.2023.26300.2487

اردشیر جوانمردزاده؛ مهری محمدی؛ فرهاد پوریانژاد


پژوهشی در شمایل نگاریِ گزیده‌ای از مهرهای استوانه‌ای شوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22084/nb.2023.27791.2589

طاهره شکری؛ کمال الدین نیک نامی


نقش و جایگاه محوطه باغ‌بَمید در دشت سیرجان طی سده‌های 6 الی 10 هجری قمری بر اساس تحلیل یافته‌های سفالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1402

10.22084/nb.2023.27763.2582

زینب افضلی؛ ستار خالدیان


سیر تحول بال‌های گشوده ساسانی تا شکل‌گیری اسلیمی (مطالعه‌ی موردی آرایه‌های گچ‌بری‌های ساسانی تا قرون میانی اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1402

10.22084/nb.2023.27432.2555

نفیسه حیدری حیدری؛ مرتضی افشاری


کتیبه نویافته پهلوی در تنگه‌ی بلاغی(پاسارگاد6)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1402

10.22084/nb.2023.27450.2556

مجتبی دورودی؛ افشین ابراهیمی؛ حمیدرضا کرمی؛ فرهاد زارعی کردشولی


گونه‌شناسی سفال آشورنو و بازخوانی آن در غرب و شمالغرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22084/nb.2023.27987.2604

امیر امیری نژاد؛ فرشید ایروانی قدیم


هخامنشیان در حوضه‌ی رود کٌر: درآمدی بر ماهیت مبادله و تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

10.22084/nb.2023.27515.2567

فرشاد میری


شواهدی تازه از نوسنگی باسفال در شرق مازندران براساس بررسی‌های جدید باستان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1402

10.22084/nb.2023.28212.2619

سید کمال اسدی اجایی؛ رحمت عباس نژاد سرستی؛ راجر ماتیوز؛ کریستوفر پی. تورنتون


پیدایش گنبد اورچین در معماری سلجوقی و سیر تحول آن در دوره‌های متاخر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1402

10.22084/nb.2023.27923.2598

احمد صراف زاده؛ احد نژاد ابراهیمی؛ مینو قره بگلو


سیر تحول الگوهای بصری رایج در قاب بندی سکه های ایلخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1402

10.22084/nb.2023.28262.2625

مریم صادقی قرق آقائی؛ احمد صالحی کاخکی؛ فرهاد خسروی بیژائم


بررسی الگوی استقراری محوطه‌های دوران تاریخی و اسلامی حاشیه غربی بیابان لوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1402

10.22084/nb.2023.27969.2601

یداله حیدری باباکمال؛ نصیر اسکندری


مطالعه آیین پیشاتاریخی سوگ سیاوش با کمک اسناد باستان‌شناختی منطقه سغدیانا با رویکرد آیکونولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1402

10.22084/nb.2023.27785.2586

محبوبه اکبری ناصری؛ مهدی قادرنژاد


« تخمین/ برآورد تراکم هسته » در پژوهش‌های باستان‌شناسی چشم‌انداز (مطالعه موردی: پراکنش محوطه‌های پارینه‌سنگی میانی منطقه میانکوه؛ چهارمحال و بختیاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22084/nb.2023.25893.2463

محسن بهرامی نیا؛ علیرضا خسروزاده؛ زهرا طاهرزاده نقنه


بررسی ویژگی‎های معماری سردر خانه‎های بافت تاریخی شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22084/nb.2023.27764.2585

سید فضل اله میردهقان


منظر باستان شناختی دشت های غرب گاوخونی، مطالعه الگو و نظام استقراری محوطه های دوره مفرغ قدیم II (2200-2700/2800 ق.م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22084/nb.2023.27398.2548

یاسر جبرئیلی؛ مرتضی حصاری؛ بابک رفیعی علوی؛ علی شجاعی اصفهانی


مطالعۀ گونه شناسی سفال های لعابدار اسلامی در محوطۀ معبد آناهیتای کنگاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22084/nb.2023.23710.2305

فتانه رحیمی؛ مریم کلبادی نژاد؛ محمد مرتضائی؛ محمد اقبال چهری


شاکله درودگری و تناسبات دَر و پنجره‌های چوبی ابنیه تاریخی شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22084/nb.2023.27825.2592

علیرضا شیخی؛ امیرحسین عباسی شوکت آباد