دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مقایسه کانی‌نگاری سفال دوره مس‌سنگ میانی زاگرس مرتفع با مناطق خوزستان و فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

10.22084/nbsh.2020.20007.2006

فاطمه حاجی نوروزی؛ محمود حیدریان؛ علیرضا خسروزاده


2. بازخوانی ساختار کالبدی بازار تبریز بر اساس نگاره مطراقچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/nbsh.2020.21177.2099

ازیتا بلالی اسکویی؛ سپهر آمر؛ زهرا افشاریان


3. یافته‌های شیشه‌ای مناطق کوهستانی خوزستان در دوره اشکانی (الیمایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/nbsh.2020.20673.2057

مسلم جعفری زاده؛ اسماعیل همتی ازندریانی؛ مجید سروش


4. بازآفرینی طرح فرضی شهر تاریخی سلطانیه، بر اساس مینیاتور مطراقچی و متون تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/nbsh.2020.17653.1845

عیسی حجت؛ ازیتا بلالی اسکویی؛ مهتاب هاشمی آقاجری؛ ثنا یزدانی


5. سنت تدفین زردشتیان در سده‌های میانۀ اسلامی بر اساس کاوش باستان‌شناسی در تپه قلعه خلچان تفرش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.22084/nb.2020.20657.2056

مهدی موسوی نیا؛ اسماعیل شراهی؛ محمد مرتضایی


6. مطالعات آزمایشگاهی، تحلیل داده‌ها و شناسایی فرآیند تولید در اشیاء آلیاژ مس متعلق به محوطه‌های عصرآهن ورکبود و مارلیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22084/nb.2021.21607.2137

ریحانه رجبیان؛ امید عودباشی؛ داود آقا علی گل؛ lمرتضی حصاری


7. تپه پهلوان؛ محوطه‌ای از دوران نوسنگی جدید و مس‌سنگی انتقالی در شمال‌شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22084/nb.2021.21466.2122

محمد حسین عزیزی خرانقی؛ افشین اکبری؛ مرجان مشکور؛ سپیده جمشیدی یگانه


8. بررسی وضعیت دشت فراهان در دوران ساسانی بر اساس مطالعات باستان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.23606.2296

جواد علایی مقدم؛ سید رسول موسوی حاجی؛ رضا مهر آفرین


9. نهر ولاش؛ پروژۀ توسعۀ اقتصاد کشاورزی دشت زهاب در دورۀ ساسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.23518.2288

سجاد علی بیگی


11. پویایی اجتماعی و اقتصادی کرمان در جنوب‌شرق ایران؛ بر پایه متون تاریخی و یافته‌های سفال دوران اسلامی در محوطه قلعه‌دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.23260.2262

ساره طهماسبی زاده؛ مریم محمدی؛ سعید امیرحاجلو؛ رضا ریاحیان گهرتی


12. شناسایی ساختار محله های شهر شیراز از دوره اتابکان تا قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.22921.2232

مهسا چیزفهم دانشمندیان؛ احد نژاد ابراهیمی


13. آگاهی‌هایی نو درباره پلکان سنگی قلعه‌سنگ سیرجان؛ بر پایه نتایج کاوش باستان‌شناسی و منابع تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.22402.2196

سعید امیرحاجلو؛ سارا سقائی


14. جایگاه تفریح و تفرج در کالبد و حیات شهری اصفهان عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.21501.2128

زینب لاری دارابی؛ امیر مازیار


16. بررسی روشمند محوطه قلعه گُلرخ در دشت پس کرانه‌ای علامرودشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.24225.2332

خدیجه غلامی؛ یعقوب محمدی فر؛ علیرضا عسکری چاوردی


17. مکان‌یابی مقبره مُستَرشِد بالله عباسی براساس شواهد باستان‌شناختی و منابع مکتوب تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.23250.2259

سعید ستارنژاد؛ کریم حاجی زاده باستانی؛ بهروز افخمی؛ حبیب شهبازی شیران


18. مطالعه‌ و تحلیل مکان کشف بقایای تدفین نئاندرتالها در غارها و پناه‌گاه‌های صخره‌ای اوراسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.23010.2242

هاجر علیخانی


19. طبقه‌بندی و گونه‌شناسی سفال ساسانی محوطۀ جهانگیر استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.22935.2233

میلاد باغ شیخی؛ محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ لیلا خسروی؛ کمال الدین نیکنامی؛ علیرضا خسروزاده


20. مطالعه 74 سکه ی‌ ایلخانی موزه همدان متعلق به حکومت ابو سعید ( ضرب همدان ، تبریز و سلطانیه )با استفاده از روش فلوئورسانس اشعه ایکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22084/nb.2021.21414.2115

مهدی حاجی ولیئی؛ شراره السادات میرصفدری؛ یعقوب محمدی فر؛ آزاده چهاردولی


21. واکاوی کهن‌الگوی اژدهاکشی و بازتاب آن بر نقوش سفالهای مینایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22084/nb.2021.24554.2350

ملیکا یزدانی


22. بررسی فرضیه تشابه ورجمکرد اسطوره‌ای با ساختارهای خشتی مکشوف در تپه هگمتانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22084/nb.2021.24292.2334

صاحب محمدیان منصور؛ فائزه حاتمی مجد


23. تحلیلی بر سفالینه های دوران اسلامی قلعه یل سویی شهرستان گرمی، اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22084/nb.2021.23789.2310

فریبرز طهماسبی؛ اسماعیل معروفی اقدم؛ رضا رضالو؛ سعید ستارنژاد


24. نقش نورون های آیینه ایی در تحولات فرهنگی دالما: ارائه یک مدل شناختی برای اولویت اجرای تقارن در جوامع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22084/nb.2021.23740.2307

حامد وحدتی نسب؛ نسیم فیضی


25. دوره گودین VII و بازنگریِ مطالعات آغاز دوره مس و سنگ جدید بخش هایی از غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22084/nb.2021.22132.2176

سیروان محمدی قصریان


26. بررسی فضای طنبی درخانه های آل مظفر(ایلخانی)یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22084/nb.2021.22858.2227

داوود امامی میبدی


27. مطالعه دوره‌های نوسنگی و مس‌و سنگ منطقه قره‌داغ براساس داده های باستان‌شناختی شهرستان اهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22084/nb.2021.23328.2264

علی کریمی کیا؛ رضا رضالو؛ اکبر عابدی؛ اردشیر جوانمردزاده


28. مطالعه و بررسی سفال‌های دورة ایلخانی به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی معبد لائودیسه‌ نهاوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22084/nb.2021.21814.2151

طیبه حسین پور درخشش پور؛ محمد ابراهیم زارعی


29. تحلیل، طبقه‌بندی و گونه‌شناسی سفال عصر مس و سنگ دشت سیلاخور (بروجرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22084/nb.2021.23332.2267

علی منادی؛ حمید رضا ولی پور؛ امیر صادق نقشینه


31. نویافته‬ای از کارگاه پخت گچ دوران ساسانی از کاوش‬های باستان شناختی محوطه‬ی برزقواله لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22084/nb.2021.23682.2304

علی فرحانی


32. نگاهی بر نتایج حاصل از گمانه زنی و تحلیل نقوش نمادین سنگ نگاره های گورستان تاریخی سفید چاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22084/nb.2021.23059.2246

عاطفه رسولی؛ میثم میری آهو دشتی


34. تدفین‌های دوران اشکانی و ساسانی در حوضه رودخانه بوانات، استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.22084/nb.2021.22504.2202

مرتضی خانی پور؛ حسینعلی کاوش


35. تپه قزانچی، سکونتگاهی از اوایل نوسنگی تا عصر مفرغ در دشت کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22084/nb.2021.25051.2394

مرجان مشکور؛ حسین داودی؛ مرتضی جمالی؛ سونیا شیدرنگ؛ مارگارتا تنگبرگ؛ پانتلیتزا میلونا؛ فرهاد خرمالی؛ مرتضی رحمتی؛ ساناز بیضائی دوست؛ بابک مرادی؛ رویا خزائلی؛ هما فتحی


36. جستاری در گاهنگاری دورۀ تیلوس در بحرین با توجه به حضور حکومتهای اشکانی-ساسانی در منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22084/nb.2021.24978.2383

سامر نظری؛ مرضیه شعرباف


37. پژوهشی در آبگینه های دوره ساسانی موزه باستان شناسی سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22084/nb.2021.24945.2381

علی بهنیا؛ محمدابراهیم زارعی


38. بازشناسی ساختار شهر استخر فارس در دوران ساسانی و تحولات آن در اوایل اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22084/nb.2021.24669.2361

الهام اندرودی؛ محمد حسن طالبیان؛ سحر هاشمیان؛ محمد امینی؛ شهریار ابن علی


39. فناوری و سازوکار ذخیره سازی غله در شاهنشاهی هخامنشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22084/nb.2021.24631.2358

لیلا مکوندی؛ مهدی شیخ زاده بیدگلی


40. طبقه بندی و گونه شناسی سفال‌های مکشوفه از سومین فصل کاوش پل بیستون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22084/nb.2021.24570.2347

مژگان خان مرادی


41. بحثی پیرامون مسئله پراکنش سفال سیلک I3-5 در گستره فلات مرکزی ایران: تولید خانگی یا تخصصی؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22084/nb.2021.24263.2333

سید کمال اسدی؛ مهسا شرامه؛ محمد قمری فتیده


42. تجزیه عنصری سکه‌های نقره هرمزد چهارم ساسانی، ضرب‌شده در بیشاپور به روش پیکسی (PIXE)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22084/nb.2021.24200.2329

زهره جوزی


43. ارزیابی انتشارگرایی نو در معماری محوطه های اوروکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22084/nb.2021.23963.2323

هادی فرجی چشمه زنگی؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری


44. شکل گیری اتحادیه آغاز ایلامی در فلات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22084/nb.2021.23377.2273

حسن افشاری؛ روح الله یوسفی زشک؛ مهسا طاهری


45. باستان‌زمین‌شناسی محوطه باستانی خرشک (رودبار - استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22084/nb.2021.20396.2035

خه‌بات درفشی؛ صارم امینی؛ ولی جهانی


46. تاریخ گذاری مسجد جامع دماوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22084/nb.2021.25162.2406

محمدابراهیم زارعی؛ هایده خمسه؛ مسعود نصرتی


47. ابهام‌زدایی و تحلیل روند شکل‌گیری، فروغ و فرجام آتشکده آذرگشنسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22084/nb.2021.23664.2303

علی زارعی؛ ابراهیم مرادی


48. الگوی توزیع زمانی گورستان های پشتکوه در دوران مفرغ و آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22084/nb.2022.23206.2256

خداکرم مظاهری


49. بررسی نقش مایه گاو بر روی سنگ نگاره های تیمره گلپایگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22084/nb.2022.24824.2373

محسن جمالی


50. تحلیل تطبیقی فرم و ترکیب‌بندی، نقوش سفالینه‌های مینایی مسجد جامع اصفهان با دو نگاره ورقه و گلشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22084/nb.2022.25129.2407

احمد صالحی کاخکی؛ فریبا سعیدی انارکی؛ معصومه برسم


51. پژوهشی در برج مقبره منسوب به شیخ حیدر مشکین‌شهر (معماری، آرایه‌ها و انتساب تاریخی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22084/nb.2022.25189.2411

مهدی رازانی؛ لیلی نعمانی خیاوی


52. پیکرک های انسانی بدون سر در دو مجموعه سنگ چخماق و زاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22084/nb.2022.25313.2423

مرضیه زارع خلیلی؛ حامد وحدتی نسب؛ علیرضا هژبری نوبری؛ باربارا هلوینگ


53. مطالعه و بررسی سفال‌های ساسانی محوطه باستانی ویگل( آران و بیدگل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22084/nb.2022.25556.2442

مهدی شیخ زاده؛ محسن جاوری


55. مطالعه تصویری و فنی کاشی‌های اِزاره سرداب خانه‌های قاجاری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22084/nb.2022.25314.2424

علیرضا شیخی؛ زینب عابدیان جلودار


56. محوطه آغچه ریش: شواهدی نویافته باستان شناشی از سلسله سالاریان در شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22084/nb.2022.25359.2427

مهدی کاظم پور؛ شهریار شکرپور


57. نمودهای ایزد بهرام بر روی گچ‌بری‌های دوره ساسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22084/nb.2022.25014.2387

محمد اقبال چهری


58. قبور چاله‌ای دوره فرهنگی مفرغ و آهن گورستان خانقاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22084/nb.2022.24771.2370

علی نویدگبلو؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز افخمی


59. جمجمه‌های انسانی تغییر شکل یافته در تُل‌چِگاسفلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22084/nb.2022.25249.2418

مهدی علیرضازاده نودهی؛ حامد وحدتی نسب؛ عباس مقدم


60. گاهنگاری عصر مفرغ جبهه‌ی شمالی البرز مرکزی با تکیه بر کاوش محوطه قلعه بن بزرودپی شهرستان بابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22084/nb.2022.24603.2354

مجتبی صفری