تعداد مقالات: 276
251. تعامل الگوی فضایی مسجد – مدرسه‌های دوره قاجار با معماری وارداتی غرب (نمونه موردی مسجد-مدرسه سپهسالار تهران)

دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 221-240

حسن سجادزاده؛ رحمت دریائی؛ محمدحسین ابراهیمی؛ سارا مصری


252. سازوکارِ تاریخی حفظ موقوفات در ایران

دوره 7، شماره 15، زمستان 1396، صفحه 239-257

فرهاد نظری؛ احمد صالحی کاخکی


253. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه شهر تئودوسیوپولیس در روابط ایران و بیزانس در دوره ساسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

پرویز حسین طلائی


254. بررسی نقشِ وقف در توسعه و رشد فضاهای شهری در دوره قاجار (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

محمدابراهیم زارعی؛ یداله حیدری باباکمال


255. واکاوی باستان‌شناسانه سلاح‌های سرد با تیغه‌ی کوتاه (خنجر، کارد و پیش‌قبض) در دوره‌ی قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

پرستو قاسمی؛ میترا شاطری؛ عباسعلی احمدی


256. خوانش ایکونوگرافیک عناصر بصری، حاکم بر نقوش سکه های دوره ایلخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

فتانه محمودی؛ هامون مهدوی


257. تأملی در کاربری برخی عناصر داخلی نیایشگاه‌های دوره‌ی ساسانی: منطبق سازی یافته‌های نواحی شرقی فارس و غرب کرمان با شواهد باستان‌شناختی مناطق غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

علیرضا زبان آور؛ محمد مرتضایی؛ رضا شعبانی


258. بررسی سیر تحولی کتیبه‌نگاری بناهای سلطنتی از اواخر دوره ایلخانی تا اوایل صفوی در نگاره‌های سه نسخه شاخص شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مریم صالحی کیا؛ میترا شاطری


259. مطالعه آرایه‌های فلزی نصب شده بر درب بقعه سیدحمزه تبریز (با تأکید به آرایه های دوران قاجار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

اکرم محمدی زاده؛ محسن مراثی


260. مقایسه تطبیقی گونه شناسی سازمان فضایی وعناصرکالبدی دوره قاجاروپهلوی خانه های سنتی شهرکرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

علیرضا عینی فر؛ فائزه طاهری سرمد؛ آزاده شاهچراغی


261. نشانه شناسی نقوش سرسنجاق های عصر آهن زاگرس مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

رضا افهمی؛ محمد حسن سالک اکبری؛ علیرضا هژبری نوبری


262. معرفی ضرابخانه‌های مسکوکات اسکندر در موزه فلک‌الافلاک خرم‌آباد، لرستانAn Introduction of Alexander Issues’ Mints at the Falak-Ol-Aflak Museum (Khorram Abad-Luristan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سهیلا هادی پور؛ بیتا سودایی


263. نمادشناسی و منشأیابی مضماین نقش گاو در سفالینه‌های نیشابور با اتکا بر متون تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

نسرین بیک محمدی


264. بررسی و تحلیل ماهیت کاربری معماری دستکند اِمامزاده مَعصوم شهرستان مراغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سعید ستارنژاد؛ حسین ناصری صومعه؛ اسماعیل معروفی اقدم


265. بررسی سیر تحول و خاستگاه تالارهای ستون دار در معماری مساجد چوبی آذربایجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

ازیتا بلالی اسکویی؛ حمیدرضا آشتیانی


266. باتیر؛ پژوهشی پیرامون یک نام کهن در سرپل ذهاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

محمد امین میرقادری؛ دکتر نیک نامی


267. ساختار بصری سفالینه های منقوش تل باکون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

احمد صالحی؛ حسن طلایی؛ ماهان ناجی


268. همخوانی محتوای کتیبه‌ با محل قرارگیری آن در معماری اسلامی (مقایسه تطبیقی مدرسه خان با مساجد مشیرالملک و نصیرالملک شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

هانی زارعی؛ مهدی رازانی؛ نوید مقیمی


269. مطالعه تطبیقی سفال‌ لپویی چهارمحال و بختیاری با شمال فارس بر اساس روش پتروگرافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

مهدی علیرضازاده نودهی؛ محمود حیدریان؛ علیرضا خسروزاده


270. کنام‌سازی شناختی و بوطیقای باستان‌شناختی؛ درآمدی بر نظریة مأواگزینی در باستان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

وحید عسکرپور


271. شاخصه‌های جفت‌سازی ابنیه در محور خیابان هرات (بررسی تطبیقی نمونه‌های جفت‌سازی در خیابان هرات و مجموعه‌های معماری ماوراءالنهر در دوران تیموری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

شاهین گرکانی دشته؛ محمد مرتضایی؛ محمداسماعیل اسمعیلی جلودار


272. نویافته‌های گچی ساسانی از بناهای اعیانی گوریه و جهانگیر بر کرانه رود کنگیر ایوان در استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

لیلا خسروی


273. سفال خاکستری نوع اوروک در غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

سیروان محمدی قصریان


274. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر روند طراحی و نحو فضا در خانه‌های سنتی (نمونه موردی: خانه ادب سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

محیا قوچانی؛ محمد عربی


275. مطالعه نقش عوامل محیطی در توزیع استقرارهای ایلامی شهرستان اردل، با تأکید بر چشم انداز کارست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

علی اعراب