تعداد مقالات: 322
101. پروژه باستان شناسی دشت مهران: زیستگاه های دوران آغاز شهرنشینی و شهرنشینی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 81-96

اردشیر جوانمرد زاده؛ حجت دارابی


102. شواهدی از وجود دژی مربوط به ایالت الیپی در لایه های زیرین قلعه فلک الافلاک خرم آباد، لرستان

دوره 4، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 81-94

سیدرسول موسوی حاجی؛ محمد بهرامی؛ علی سجادی


104. جغرافیای تاریخی پادشاهی الیپی

دوره 6، شماره 10، بهار 1395، صفحه 83-100

کاظم ملازاده؛ علیرضا گودرزی


106. شاهانه یا نه؟ یادبودنامه‌های آشوری در نواحی شرقی امپراتوری

دوره 7، شماره 13، تابستان 1396، صفحه 83-102

مهرداد ملکزاده؛ سولماز احمدزاده خسروشاهی


108. محوطه‌ها و استقرارهای پارتی شمال و شمال غربی استان لرستان.

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 83-102

موسی سبزی؛ علیرضا هژبری نوبری؛ اسماعیل همتی ازندریانی؛ محمد بهرامی


110. شناسایی ساختاری و نحوه ی ساخت سنجاق های میله ای آلیاژ مسی به دست آمده از کاوش های منطقه ی چیاسبز غربی استان لرستان

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 85-104

مهشید صفایی قلاتی؛ حمید رضا بخشنده فرد؛ مرتضی حصاری


112. پژوهشی پیرامون لوله های شیشه ای درهای ال-اونتش-نپیرش، آزمایش و مطالعه آن ها با روش فلئورسانس پرتو مجهول

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 87-104

نوید صالح وند؛ آرمان شیشه گر؛ مسلم جعفری زاده؛ بهمن فیروزمندی شیره جین


113. قوم‌باستان‌شناسی و تحلیل کوره‌های سفال‌پزی تپه‌ی دشت1

دوره 9، شماره 22، پاییز 1398، صفحه 87-102

ناهید مرادقلی؛ مهدی مرتضوی؛ مهدی شفیعی آفارانی


114. نوسنگی و نوسنگی شدن در سرزمین های پَستِ شرق مازندران بر اساس بررسی های باستانشناختی

دوره 3، شماره 4، بهار 1392، صفحه 97-116

حسین رمضانپور؛ عمران گاراژیان؛ حمیدرضا ولی پور


115. گورستان عصر آهن چنگبار

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 105-122

امیر صادق نقشینه؛ حسن طلایی؛ کمال الدین نیکنامی


117. گونه شناسی تبرهای عصر مفرغ حوزه فرهنگی جنوب شرق ایران: تبرهای مفرغی موزه هرندی کرمان

دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 81-96

مرتضی حصاری؛ نیما نظافتی؛ محبوبه ناصری تهرانی


118. بررسی جایگاه شهر گور در دوره ی ساسانیان و چیستی و کارکرد بناهای میانی آن

دوره 6، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 91-106

نادیه ایمانی؛ محمدرضا رحیم زاده؛ احسان طهماسبی


119. بازسازی تقسیمات استان ساسانی بیشابور با کشف تعدادی نام‌جای جدید از گل‌مهرهای محوطه تل قلعه سیف‌آباد-کازرون

دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 91-102

پارسا قاسمی؛ ریکا گیزلین؛ رضا نوروزی؛ عزیزالله رضایی


121. نویافته هایی از تدفین های سنگی در مکران ایران (شهرستان های نیک شهر و چابهار)

دوره 4، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 95-112

حسن هاشمی زرج آباد؛ روح الله شیرازی؛ سامان فرزین؛ مریم ظهوریان


122. گاهشماری‌های محلی و چگونگی تطبیق آنها در اسناد اداری شاهنشاهی هخامنشی

دوره 9، شماره 20، بهار 1398، صفحه 95-114

لیلا مکوندی؛ حمیدرضا پیغمبری


123. حیات اجتماعی مجموعه شهری فرح آباد ساری در عصر صفوی( از شکل گیری تا فروپاشی)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 97-114

عابد تقوی؛ حسن هاشمی زرج آباد


125. دشت مهران در دوران شهرنشینی قدیم

دوره 7، شماره 12، بهار 1396، صفحه 99-116

اردشیر جوانمردزاده