تعداد مقالات: 291
102. شاهانه یا نه؟ یادبودنامه‌های آشوری در نواحی شرقی امپراتوری

دوره 7، شماره 13، تابستان 1396، صفحه 83-102

مهرداد ملکزاده؛ سولماز احمدزاده خسروشاهی


106. شناسایی ساختاری و نحوه ی ساخت سنجاق های میله ای آلیاژ مسی به دست آمده از کاوش های منطقه ی چیاسبز غربی استان لرستان

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 85-104

مهشید صفایی قلاتی؛ حمید رضا بخشنده فرد؛ مرتضی حصاری


107. محوطه‌ها و استقرارهای پارتی شمال و شمال غربی استان لرستان.

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 83-102

موسی سبزی؛ علیرضا هژبری نوبری؛ اسماعیل همتی ازندریانی؛ محمد بهرامی


108. پژوهشی پیرامون لوله های شیشه ای درهای ال-اونتش-نپیرش، آزمایش و مطالعه آن ها با روش فلئورسانس پرتو مجهول

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 87-104

نوید صالح وند؛ آرمان شیشه گر؛ مسلم جعفری زاده؛ بهمن فیروزمندی شیره جین


109. حضور هخامنشیان در قفقاز جنوبی و حوزه فرهنگی دریای سیاه براساس یافته های معماری

دوره 9، شماره 20، بهار 1398، صفحه 75-94

سبا بیک زاده؛ فرشید ایروانی قدیم


111. قوم‌باستان‌شناسی و تحلیل کوره‌های سفال‌پزی تپه‌ی دشت1

دوره 9، شماره 22، پاییز 1398، صفحه 87-102

ناهید مرادقلی؛ مهدی مرتضوی؛ مهدی شفیعی آفارانی


113. گونه شناسی تبرهای عصر مفرغ حوزه فرهنگی جنوب شرق ایران: تبرهای مفرغی موزه هرندی کرمان

دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 81-96

مرتضی حصاری؛ نیما نظافتی؛ محبوبه ناصری تهرانی


114. حیات اجتماعی مجموعه شهری فرح آباد ساری در عصر صفوی( از شکل گیری تا فروپاشی)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 97-114

عابد تقوی؛ حسن هاشمی زرج آباد


115. شرق زاگرس مرکزی در دوره نوسنگی براساس کاوش های باستانشناسی تپه قلاگپ

دوره 3، شماره 4، بهار 1392، صفحه 117-138

مصطفی عبداللهی؛ علیرضا سرداری زارچی


117. سفال داغدار، سفال شاخص دوره اشکانی در سیستان ایران

دوره 4، شماره 6، بهار 1393، صفحه 105-120

رضا مهرآفرین؛ محمدصادق روستایی؛ جواد علایی مقدم


118. نویافته هایی از تدفین های سنگی در مکران ایران (شهرستان های نیک شهر و چابهار)

دوره 4، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 95-112

حسن هاشمی زرج آباد؛ روح الله شیرازی؛ سامان فرزین؛ مریم ظهوریان


120. مطالعه فرایند تولید مفرغ در اشیاء محوطه عصر آهن مارلیک گیلان

دوره 5، شماره 9، پاییز 1394، صفحه 107-124

امید عود باشی؛ مرتضی حصاری؛ حسین احمدی


121. بررسی و تحلیل الگوی استقراری محوطه های ساسانی در دشت میان کوهی سنقر و کلیایی

دوره 6، شماره 10، بهار 1395، صفحه 101-120

مجید ساریخانی؛ محمود حیدریان؛ شهرام پارسه


122. بررسی جایگاه شهر گور در دوره ی ساسانیان و چیستی و کارکرد بناهای میانی آن

دوره 6، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 91-106

نادیه ایمانی؛ محمدرضا رحیم زاده؛ احسان طهماسبی


123. دشت مهران در دوران شهرنشینی قدیم

دوره 7، شماره 12، بهار 1396، صفحه 99-116

اردشیر جوانمردزاده


125. بازسازی تقسیمات استان ساسانی بیشابور با کشف تعدادی نام‌جای جدید از گل‌مهرهای محوطه تل قلعه سیف‌آباد-کازرون

دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 91-102

پارسا قاسمی؛ ریکا گیزلین؛ رضا نوروزی؛ عزیزالله رضایی