ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه شهر تئودوسیوپولیس در روابط ایران و بیزانس در دوره ساسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22084/nbsh.2019.17373.1820

چکیده

چکیده ارمنستان از جمله سرزمین هایی است که در قفقاز قرار گرفته و از زمان تصرف آن در زمان اشکانیان تا پایان دوره ساسانی باعث بروز تنش ها و درگیری هایی میان ایران و بیزانس شده است. درگیری های پیوسته دو قدرت باستان بر سر این سرزمین باعث شد که در سال 387 میلادی این سرزمین را میان خود تقسیم کنند. پس از این تقسیم بود که تئودوسیوس اول دستور داد تا شهر مرزی تئودوسیوپولیس را در منطقه ارمنستان غربی ایجاد کنند. این شهر بر دامنه کوهی در منطقه کارین و نزدیک سرچشمه های رود فرات ساخته شد. نتایج این پژوهش بیانگر این است که بیزانسی ها با ایجاد استحکامات و حصارهای محکم در شهرهای مرزی از جمله تئودوسیوپولیس و نیز با استقرار نیروهای کافی در آن جا، درصدد بودند تا بتوانند تا حدودی از پیشرفت سریع سپاه ایران در خاک بیزانس جلوگیری کرده و حتی بتوانند در مواقعی از آن شهرها، سرزمین های ساسانیان را مورد تهاجم قرار دهند. ساسانیان نیز با تصرف این شهر می توانستند از سویی راحت تر سرزمین های شرقی امپراتوری بیزانس را مورد حمله خود قرار دهند؛ علاوه بر آن، تصرف یا اخلال گاه به گاه این شهر توسط ایرانیان، باعث می شد که بیزانسی ها نتوانند نیروهای خود را علیه سرزمین های ایران سازماندهی کنند و بیشتر به فکر بازسازی این قلعه-شهر که حکم سپر را برای امپراتوری بیزانس داشت، باشند. وجود و تقویت چند باره استحکامات در این شهر که دارای موقعیت جغرافیایی و استراتژی خاصی بود، نشان از آن داشت که تصرف این شهر به منزله تسلط و در اختیار داشتن مناطق قفقاز، آسیای صغیر، بین النهرین و سوریه به شمار می رفت و از دست دادن این شهر به عنوان تغییری عمده در توازن قدرت میان دو امپراتوری به شمار می رفت.واژگان کلیدی : ارمنستان، شاهنشاهی ساسانی، امپراتوری بیزانس، تئودوسیوپولیس

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of the role and position of the city of Theodosiusopolis in the relations between Iran and Byzantium in the Sassanid era

نویسنده [English]

  • parviz hossein talaee
Assistant Professor, Department of History, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
چکیده [English]

Abstract Armenia is among the Caucasian territories and has caused tensions between Iran and the Byzantine since its capture by the Parthians until the end of the Sassanid period. The continual fighting of the two ancient powers over the country made it a division in the year 387. After this division, Theodosius the First ordered that the border town of Theodosipolis be created in the western part of Armenia. The city was built on a hillside in the Karin area near the sources of the Euphrates River. The results of this study indicate that the Byzantines sought to build some solid fences in the border towns, including Teodosipolis, and the establishment of sufficient forces there, in order to prevent the rapid advance of the Iranian army in the Byzantine territory and could even In some cases, those cities would invade the Sassanian lands. The Sassanians, with the capture of the city, could have more easily attacked the eastern lands of the Byzantine Empire; besides, the occasional seizure by Iranians of the city caused the Byzantines not to fight their forces To organize the lands of Iran, and to focus more on the reconstruction of this castle-town, which had the shield for the Byzantine Empire. The existence and strengthening of fortresses in this city, which had a specific geographic location and strategy, indicated that the capture of this city was dominated by the possession of the Caucasus, Asia Minor, Mesopotamia and Syria, and was lost. Giving the city a major shift in the balance of power between the two empires.Keywords: Armenia, Sassanid Empire, Byzantine Empire, Theodosipolis
Armenia is among the Caucasian territories and has caused tensions between Iran and the Byzantine since its capture by the Parthians until the end of the Sassanid period. The continual fighting of the two ancient powers over the country made it a division in the year 387.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armenia
  • Sassanid Empire
  • Byzantine Empire
  • Theodosipolis