معرفی ضرابخانه‌های مسکوکات اسکندر در موزه فلک‌الافلاک خرم‌آباد، لرستانAn Introduction of Alexander Issues’ Mints at the Falak-Ol-Aflak Museum (Khorram Abad-Luristan

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی دانشگاه تورین ایتالیا

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

10.22084/nbsh.2019.18796.1922

چکیده

مسکوکات از جمله مدارک ارزشمند جهت مطالعهء ساختار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دوره‌های تاریخی متفاوت به شمار می‌آیند. سکه‌شناسی یکی از دانش‌های مکمل مطالعات تاریخی است که کاربرد آن مورد تائید پژوهشگران باستان‌شناس، مورخان و پژوهشگران تاریخ هنر و دیگر دانش‌های مرتبط بوده است. منابع تاریخی در مورد اسکندر تصویری مبهم از وی را در ذهن متصور می‌سازند؛ ولی بخش در خور توجهی از مجموعه سکه‌های اسکندر به علت اطلاعاتی که در بر دارند، از منابع دست اول در پژوهش‌های باستان‌شناسی و تاریخی به شمار می‌آیند. در خصوص بازشناسی سکه‌های اسکندر مطالعاتی در خارج از ایران منتشر شده است. اما مطالعات سکه‌شناسی این مسکوکات در ایران هنوز دارای نواقص بسیاری می‌باشد. براین اساس در این پژوهش برای نخستین بار به معرفی ضرابخانه‌های مسکوکات اسکندر بر اساس مسکوکات یک‌درهمی وی در موزه فلک‌الافلاک لرستان پرداخته شده است. 23 سکه یک‌درهمی نقره “گونه اسکندر” در این مجموعه نگهداری میشوند. از این مجموعه 20 سکه قابل شناسایی می‌باشند. سه سکه دیگر به دلیل فرسایش فراوان قابل شناسایی نبودند. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با بررسی اسناد کتابخانه‌ایی و مطالعات میدانی به گردآوری داده‌ها پرداخته است. بنابر بررسی سکه‌شناسی از قبیل قرائت خطوط روی مسکوکات، بررسی اوزان، نشان‌ها‌ی روی مسکوکات و مقایسه آنها با دیگر مجموعه‌ها می‌توان بیان کرد این مسکوکات در ضرابخانه‌های شهرهای لمپساکوس، ابیدوس، کالفون، مایلاسا، سارد و مگنسیا ضرب شده‌اند که همگی متعلق به آسیای‌صغیر می‌باشند. این ضرابخانه‌ها از مهمترین ضرابخانه‌های یک درهمی (نقره) اسکندر به شمار میرفتند که چند سال پس از تسلط وی بر آسیای‌صغیر به ضرب یک‍درهمی پرداختند. مسکوکات بین سالهای 323-297 قبل از میلاد ضرب شده‌اند و مربوط به آخرین سال حیات اسکندر تا پیش از اتمام نبردهای جانشینانش می‌باشند. حضور این مسکوکات در لرستان ممکن است در ارتباط با حوادث سیاسی رخ داده آن زمان از جمله نبردهای پیاپی جانشینان اسکندر باشد. از طرفی ممکن است مسکوکات از طریق داد وستد وارد لرستان شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Introduction of Alexander Issues’ Mints at the Falak-Ol-Aflak Museum (Khorram Abad-Luristan)

نویسندگان [English]

  • soheila hadipour 1
  • Bita Sodaei 2
1 archaeology department, university of Turin, Turin, Italy
2 مدیر گروه
چکیده [English]

Coins are among the most precious material for the study of the economic, political and cultural structure of societies during the different historical periods. Numismatic studies are used as a complementary science for historical studies. So often that, applying the numismatic has been proofed by archaeologists, historians, history of art’s researchers and other related sciences. Although historical sources represent a vague image of Alexander, the plenty of Alexander’s issues give us significant information concerning Alexander and his period. Therefore, his coinage is considered as the first-hand sources in archaeological and historical researches.
Many studies regarding Alexander’s coinage have been published abroad for more than a century. However, Alexander’s coinage studies have some deficiencies in Iran.
According to this research, the mints of Alexander’ coinage, based on Alexander’s drachms at Falak-ol-Aflak Museum in Khorram Abad, will be introduced for the first time. 20 drachms were identified from 23 drachms in this collection. Greek and Roman sources have been utilised for this research, in addition, different catalogues and library studies were employed for the identification of coins. Studying of weight, legend, symbol, badge and showed Alexander’s drachms at Falak-ol-Aflak Museum were produced in Asia Minor’s mints such as Lampsacus, Abydus, Colophon, Mylasa, Sardes and Magnesia. All of the six mints were considered as the most important mints which were responsible to struck alexander’s drachms. The mints started to produce drachms just several years after the conquest of Alexander in Asia Minor. Issues were minted between 323-297 B.C. and are belonging to the last year of Alexander’s life to before the last battles of his successors. The presence of these coins in Luristan might be in related to the political events during that period especially for the consecutive wars of Alexander’s successors. On the other hand, Alexander’s drachms might through trading arrived in Luristan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexander
  • Coinage
  • mint
  • Falak-ol-Aflak Museum
  • Luristan