نویسنده = مرتضوی، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. قوم‌باستان‌شناسی و تحلیل کوره‌های سفال‌پزی تپه‌ی دشت1

دوره 9، شماره 22، پاییز 1398، صفحه 87-102

ناهید مرادقلی؛ مهدی مرتضوی؛ مهدی شفیعی آفارانی