نویسنده = صالحی کاخکی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. ساختار بصری سفالینه های منقوش تل باکون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

احمد صالحی؛ حسن طلایی؛ ماهان ناجی


2. امامزاده شهداء(سلطان ابراهیم)خرّمی- ده بید فارس؛ خانقاهی از عصر ایلخانی-تیموری

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 167-186

اکرم ابراهیم زاده؛ احمد صالحی کاخکی