نویسنده = صالحی کاخکی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ساختار بصری سفالینه‌های منقوش تل باکون

دوره 9، شماره 23، زمستان 1398، صفحه 7-24

ماهان ناجی؛ احمد صالحی کاخکی؛ حسن طلایی


2. امامزاده شهداء(سلطان ابراهیم)خرّمی- ده بید فارس؛ خانقاهی از عصر ایلخانی-تیموری

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 167-186

اکرم ابراهیم زاده؛ احمد صالحی کاخکی