نویسنده = فکری پور، کتایون
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ی تطبیقی سکه‌های پیش از تاج‌گذاری و پس از تاج‌گذاری نرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

آزاده حیدرپور؛ کتایون فکری پور؛ فریبا شریفیان