نویسنده = تمری، نازنین
تعداد مقالات: 1
1. داده های تاریخی در سفال نوشته های نسا

دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 59-78

صهیب محمدی نوسودی؛ نازنین تمری