نویسنده = محمودی، فتانه
تعداد مقالات: 2
1. خوانش ایکونوگرافیک عناصر بصری، حاکم بر نقوش سکه های دوره ایلخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

فتانه محمودی؛ هامون مهدوی