نویسنده = نقشینه، امیر صادق
تعداد مقالات: 2
1. تالارهای ستوندار حسنلو، انتشارگرایی یا نوآوری

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 67-86

امیر صادق نقشینه


2. ماوراءقفقاز قدیم در شمال غرب ایران

دوره 7، شماره 12، بهار 1396، صفحه 117-132

امیر صادق نقشینه