نویسنده = رحیم زاده، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه شهر گور در دوره ی ساسانیان و چیستی و کارکرد بناهای میانی آن

دوره 6، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 91-106

نادیه ایمانی؛ محمدرضا رحیم زاده؛ احسان طهماسبی