نویسنده = طلایی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختار بصری سفالینه‌های منقوش تل باکون

دوره 9، شماره 23، زمستان 1398، صفحه 7-24

ماهان ناجی؛ احمد صالحی کاخکی؛ حسن طلایی