نویسنده = صدقی، یاسین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه باستان سنجی سفال های گورستان عصر مفرغی کِشیک نیکشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

یاسین صدقی؛ مهدی رازانی؛ محمد حیدری