نویسنده = عسکرپور، وحید
تعداد مقالات: 1
1. کنام‌سازی شناختی و بوطیقای باستان‌شناختی؛ درآمدی بر نظریة مأواگزینی در باستان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

وحید عسکرپور