نویسنده = مقیمی، نوید
تعداد مقالات: 1
1. همخوانی محتوای کتیبه‌ با محل قرارگیری آن در معماری اسلامی (مقایسه تطبیقی مدرسه خان با مساجد مشیرالملک و نصیرالملک شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

هانی زارعی؛ مهدی رازانی؛ نوید مقیمی