نویسنده = شاطری، میترا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سیر تحولی کتیبه‌نگاری بناهای سلطنتی از اواخر دوره ایلخانی تا اوایل صفوی در نگاره‌های سه نسخه شاخص شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مریم صالحی کیا؛ میترا شاطری


2. واکاوی باستان‌شناسانه سلاح‌های سرد با تیغه‌ی کوتاه (خنجر، کارد و پیش‌قبض) در دوره‌ی قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

پرستو قاسمی؛ میترا شاطری؛ عباسعلی احمدی