نویسنده = احمدی، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی باستان‌شناسانه سلاح‌های سرد با تیغه‌ی کوتاه (خنجر، کارد و پیش‌قبض) در دوره‌ی قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

پرستو قاسمی؛ میترا شاطری؛ عباسعلی احمدی