نویسنده = مهدوی، هامون
تعداد مقالات: 1
1. خوانش ایکونوگرافیک عناصر بصری، حاکم بر نقوش سکه های دوره ایلخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

فتانه محمودی؛ هامون مهدوی