نویسنده = طاهری سرمد، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تطبیقی گونه شناسی سازمان فضایی وعناصرکالبدی دوره قاجاروپهلوی خانه های سنتی شهرکرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

علیرضا عینی فر؛ فائزه طاهری سرمد؛ آزاده شاهچراغی