نویسنده = مرتضوی، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. محوطه های حاشیه بیابان در عصر مفرع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

مجتبی خوارزمی؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری


2. گفته ها و ناگفته هایی در باره باستانشناسی روند گرا

دوره 5، شماره 9، پاییز 1394، صفحه 7-26

فریبا موسی پور نگاری؛ مهدی مرتضوی