نویسنده = نیکنامی، کمال الدین
تعداد مقالات: 9
1. بررسی های باستانشناسی بخش مرکزی و مزایجان شهرستان بوانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399

مرتضی خانی پور؛ کمال الدین نیک نامی؛ محمدامین میرقادری؛ حمید طباطبایی؛ ملیحه طهماسبی


2. مطالعه عامل‌های محیطی مؤثر بر پراکنش محوطه‌های پیش از تاریخی سرفیروزآباد کرمانشاه با روش محاسباتی PCA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

وحید عسکرپور؛ کمال‌الدین نیکنامی


3. باتیـــــر؛پژوهشی پیرامون یک نام کهن در سرپل‌ذهاب

دوره 9، شماره 23، زمستان 1398، صفحه 39-50

محمد امین میرقادری؛ کمال الدین نیک نامی؛ بهار رضائی باغ بیدی


4. محوطه هُرمَنگان استقراری از دوره نوسنگی در حوضه رودخانه بوانات

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 27-46

مرتضی خانی پور؛ کمال الدین نیک نامی


6. بررسی ساختار رنگدانه های به کار رفته در گچبری‌های به دست آمده از محوطه قلعه یزدگرد

دوره 7، شماره 13، تابستان 1396، صفحه 143-156

مژگان خان مرادی؛ کمال الدین نیکنامی


8. مطالعه و تحلیل گونه‌شناختی اثرمهرهای دوره سلوکی

دوره 5، شماره 9، پاییز 1394، صفحه 145-162

کمال الدین نیکنامی؛ رضا قاسمی؛ رضوان رضائی


9. بررسی باستان شناختی در دره کُران بُزان، زاگرس مرکزی

دوره 4، شماره 6، بهار 1393، صفحه 7-26

سجاد علی بیگی؛ کمال الدین نیکنامی