نویسنده = فیروزمندی، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. خوارزم در دوره ی هخامنشی: از ساتراپی تا استقلال از شاهنشاهی

دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 141-159

علی بهادری؛ بهمن فیروزمندی