نویسنده = محمدی، مریم
تعداد مقالات: 2
2. معرفی و تحلیل سفال های دوران اسلامی محوطه ی زینوآباد-بهار، همدان

دوره 6، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 135-150

مریم محمدی؛ محمد شعبانی