نویسنده = علایی مقدم، جواد
تعداد مقالات: 1
1. سفال داغدار، سفال شاخص دوره اشکانی در سیستان ایران

دوره 4، شماره 6، بهار 1393، صفحه 105-120

رضا مهرآفرین؛ محمدصادق روستایی؛ جواد علایی مقدم