نویسنده = خونانی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مطالعات الیمایی

دوره 7، شماره 12، بهار 1396، صفحه 151-174

یعقوب محمدی فر؛ علیرضا خونانی