نویسنده = حاجی زاده باستانی، کریم
تعداد مقالات: 2
1. زیبایی شناسی و ارزش های نمادین کتیبه های مسجد جامع یزد

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 175-192

کریم حاجی زاده باستانی